Udskriv denne side      

Stofrådgivningen tilbyder behandlingsforløb til unge op til 30 år, der har et skadeligt forbrug af illegale rusmidler.

Ny konference: "Hjernen på hash & stoffer". Mandag d. 3. oktober 2016 i DGI-byen.

Stofrådgivningen arbejder med unges skadelige forbrug af rusmidler, og de problemer der ligger bag forbruget.

Vi har psykiatere, psykologer, terapeuter, socialrådgivere og pædagoger ansat til at varetage behandlingen, og vi har mere end 12 års erfaring med unge og rusmidler.

Alle behandlingsforløb målrettes den enkelte unges ressourcer og barrierer, og det konkrete indhold i forløbene aftales mellem den unge, den visiterende myndighed og Stofrådgivningen. Forældre indrages i de unges behandling i det omfang det giver mening, og kun hvis den unge er indforstået med det.

Motivation og stoffrihed er ikke et krav for at komme i behandling hos Stofrådgivningen. Og vi tilbyder både forskellige typer behandlingssamtaler i huset og udegående socialpædagogisk misbrugsbehandling i den unges eget miljø.

OBS: Ny konference "Hash & stoffer på hjernen". Mandag d. 3. oktober 2016 i DGI-byen. Nyeste forskning om hjernen, stoffer og afhængighed præsenteres for social- og sundhedsfagligt personale. Tilmeld dig allerede nu, så du sikrer dig en plads!

Følg Stofrådgivningen på Facebook - og få løbende nyheder fra os! "!

.

Seneste nyt

Konference "Stoffer og hash på hjernen", 3. oktober i København. Tilmeld dig allerede nu!

Nu tilbyder vi behandling til unge helt op til 30 år.

Ny ydelse - gratis anonym stofbehandling.

Henrik Rindom informerer om mulige skadesvirkninger ved brug af lattergas.

Nyt samarbejde med Metropol - Kompetencergivende rusmiddelvejleder uddannelse.

Her er vores seneste tilsynsrapport - og vi får fine ord med på vejen!

Kvantitativ delevaluering af Stofrådgivningen v. Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.
Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen v. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Ny ydelse: Sparring til kontaktpersoner

Læs om dine rettigheder, hvis du gerne vil i behandling.

Visitationer: Kontakt Isabella, 51489979.

Nyhedsbrev: tilmeld dig her!

.